Aktywizacja osób niepełnposprawnych i programy realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To tematy dzisiejszej debaty, którą zorganizowano w Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie

Aktywizacja osób niepełnosprawnych przynosi korzyści dla wszystkich, nie tylko dla samych zainteresowanych. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na powrót do pracy zarobkowej, a pracodawcy na gratyfikacje finansową za zatrudnianie niepełnosprawnych.

Na korzyść osób niepełnosprawnych działa sytuacja na rynku pracy. Spadające bezrobocie sprawia, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników. Żeby było to możliwe potrzeba nie tylko organizacji całego systemu pomocy, ale też wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego na kilku uczelniach zostaną zorganizowane specjalne studia podyplomowe.

Więcej na temat aktywizacji osób niepełnosprawnych w programie "Włączeni - Aktywni" cyklicznym programie TVP3 Lublin.