Uroczysta Gala Finałowa zakończyła w Lublinie Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP. Wzięło w nim udział ponad dwustu uczestników z całego kraju. Festiwal wygrała reprezentantka komendy kujawsko-pomorskiej. Jury doceniło wysoki poziom występów młodych ludzi. Gala zbiegła się z 60. rocznicą utworzenia Ochotniczych Hufców Pracy w Polsce.

Dla młodzieży OHP występ na scenie Centrum Spotkania Kultur był ogromnym wyróżnieniem. Poprzedziła go ambitna rywalizacja - młodzież wyspecjalizowała się w różnych gatunkach muzyki i tańca. Jeden z uczestników zaprezentował monolog o swojej rodzinie w gwarze śląskiej.

Zespoły muzyczne i soliści, występy teatralne, ale też prezentacje umiejętności plastycznych młodzieży - różnorodność form wyrazu była ogromna. I pokazała wrażliwość nastolatków. Praca z młodzieżą poprzez sztukę to jedna z metod stosowanych w ośrodkach OHP, które przede wszystkim mają uczyć zawodu, ale też wychowywać.

W Polsce Ochotnicze Hufce Pracy mają ponad 30 tys. podopiecznych, Komenda lubelska liczy ok. 3 200 osób.