Przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego i greckokatoliccy absolwenci KUL spotkali się w Lublinie z okazji 100-lecia uczelni. To właśnie KUL przyjmował i kształcił grekokatolików w trudnych czasach komunizmu. Doktorat honoris causa Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu otrzymał ks. prof. Franciszek Greniuk.

Boska Liturgia w kościele akademickim KUL, a potem uroczystości w Centrum Transferu Wiedzy. Tak uczczono wieloletnią współpracę wspólnoty rzymsko i greckokatolickiej. Zaangażowanie KUL-u na rzecz pomocy grekokatolikom było reakcją na prześladowania, które dotknęły wiernych ze strony władz komunistycznych. Pozbawieni praw i własnych struktur, na KUL-u mogli liczyć na wsparcie. Decyzję o tym, że właśnie tu będą się kształcić greckokatoliccy seminarzyści, podjął kardynał Stefan Wyszyński.

Pierwszy grekokatolik wstąpił do seminarium w Lublinie w 1965 roku. Na pierwszego absolwenta trzeba było czekać dziesięć lat. Pierwszym na Ukrainie biskupem, absolwentem KUL jest Teodor Martyniuk, biskup pomocniczy eparchii tarnopolsko-zborowskiej. W umacnianiu relacji między Polską a Ukrainą zasłużył się też Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Pomaga młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W trudnych czasach wiedzą i sercem dzielił się z grekokatolikami ks. prof. Franciszek Greniuk.

Podczas uroczystości ks. prof. Franciszek Greniuk otrzymał doktorat honoris causa Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Rektor tej uczelni, ks. dr Bogdan Prach jest absolwentem lubelskiego seminarium, KUL i UMCS.