Wojewódzki Sąd Administracyjny na niejawnym posiedzeniu oddalił wniosek prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka o wyłączenie sędzi Marty Laskowskiej-Pietrzak ze składu orzekającego w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta miasta. Krzysztof Żuk czeka na pisemne uzasadnienie decyzji sądu. Po jego otrzymaniu rozważy zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.