Czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej zakłóciły w pierwszym kwartale passę Bogdanki. W jednej ze ścian wystąpiły problemy z utrzymaniem stropu i wypływy wody. W porównaniu z ubiegłym rokiem produkcja węgla zmalała, bo w urobku było mniej surowca.

Podczas konferencji ogłoszono dokładne wyniki za 1. kwartał 2018 r. Produkcja węgla handlowego od stycznia do marca tego roku wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla spadła o 400 tysięcy ton, a średni uzysk wyniósł prawie 57 proc. To o 10 proc. mniej niż w zeszłym roku.

W maju Bogdanka złożyła wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „K-6 i K-7”, dzięki której według szacunków do 2046 mogłaby wydobyć kolejne 66 mln ton. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 r., przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.