W miejscowości Mateuszowo, w głębi lasu w gminie Dubienka, okradziono kapliczkę. Kradzież jest o tyle niezwykła, że zniknęła figurka Matki Boskiej. Nie przedstawiała wartości materialnej, a samą kapliczkę otworzono nie dewastując jej i pozostawiając wewnątrz inne sakralne przedmioty. Mieszkańcy zachodzą w głowę, kto i dlaczego podniósł rękę na figurkę.