Goście: Marian Król - przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" i Tadeusz Sławecki - dyr. WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.