Goście: dr hab. Beata Piskorska - KUL oraz Wojciech Górski - autor przewodnika "Lublin mało znany".