Jak wykorzystać setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w nauczaniu historii. O tym było mowa na konferencji zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Zostały zaprezentowane pomysły szkół związane z jubileuszem i wychowaniem patriotycznym.

Konkursy, przeglądy, imprezy sportowe i nie tylko. Lubelskie szkoły dostały wolną rękę w przygotowaniu inicjatyw związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. To XIV Liceum Ogólnokształcące imienia Zbigniewa Herberta. Społeczność szkolna świętuje podwójnie, bo Sejm uznał patrona szkoły, patronem tego roku.

Taka jest idea zorganizowanego w szkole ogólnopolskiego Festiwalu Hebertowskiego. Ale takich szkolnych inicjatyw w regionie jest o wiele więcej. To wszystko ma jeden cel - przybliżyć to co działo się w odradzającej się Polsce sto lat temu i wykorzystać historię do wychowania młodzieży w duchu patriotycznym.

Ale polska szkoła zmienia się nie tyle w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości, co reformy edukacji i nowej podstawy programowej. Ta ma zagwarantować więcej lekcji historii w szkołach.

A to tylko jeden z problemów, o których mówiło się w kontekście nauki historii. Choć część historyków zwraca uwagę na zbyt mały obecnie zakres nauki historii powszechnej.