W Janowie Podlaskim, pierwszej stolicy Diecezji Siedleckiej, był w niedzielę powtórny pogrzeb biskupów: Beniamina Szymańskiego i Jana Marcelego Gutkowskiego. Starania o sprowadzenie doczesnych szczątków duchownych, podjęto w związku z jubileuszem 200-lecia powstania Diecezji Siedleckiej. Uroczystościom w Janowie przewodniczył metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.

Janów Podlaski był przez lata stolicą diecezji i miejscem pochówku biskupów. Beniamin Szymański i Jan Marceli Gutkowski byli częścią tej historii, stąd starania o sprowadzenie ich szczątków do kolegiaty janowskiej.

Obaj biskupi podlascy zostali skazani na banicję przez władze carskie i zmarli na wygnaniu. Diecezja siedlecka uzyskała zgodę na ekshumacje oraz przeniesienie z Łomży do Janowa Podlaskiego szczątków Biskupa Szymańskiego, w przypadku szczątków biskupa Gutkowskiego we Lwowie w krypcie stanęła trumna z ziemią z jego grobu.

Podczas liturgii duchowni przypomnieli losy biskupów i zachęcali wiernych do odwiedzania ich grobów. W uroczystości wzięli udział biskupi z Siedlec, Radomia, duchowni i mieszkańcy Podlasia.