Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego rozpoczyna X Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Wierni w kościołach w całym kraju czytają i interpretują Księgę Ksiąg. Zamojscy samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i mieszkańcy spotkali się w parafii Św. Michała Archanioła.

"Weźmijcie Pismo Święte" - te słowa patronują drugiemu Narodowemu Dniu Czytania Pisma Świętego. Wierni otrzymują w kościołach karteczki z "biblijnym adresem" Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian oraz z Księgi Przysłów.

Biblia to wyjątkowe źródło inspiracji, które otwiera wierzących na prawdę i odnawia w nich chrześcijański sposób postrzegania świata - przekonują księża. Ich zdaniem wspólne czytanie Słowa Bożego to najlepsza promocja tej wyjątkowo wartościowej lektury.

Dzień czytania Pisma Świętego rozpoczyna tydzień biblijny, który, zdaniem organizatorów, powinien być swoistym rachunkiem sumienia.

Czytanie pisma świętego, poświęcone mu wykłady i spotkania odbywać się będą przez cały tydzień w sanktuariach, kościołach, szkołach, czy bibliotekach we wszystkich diecezjach w regionie.