Najważniejsze jest podejście do człowieka i czas mu poświęcony. Największe wyzwanie - praca po wyjściu z więzienia. O wyzwaniach resocjalizacji rozmawiano na KUL. Teoretycy szukali rozwiązań, które pomogą osadzonym rozpocząć nowe życie.

Powodzenie procesu resocjalizacji zależy przede wszystkim od chęci i zaangażowania osadzonego. Tu nic nie da się zrobić na siłę.

Resocjalizacja to ponowny powrót do społeczeństwa. Aby było to skuteczne, trzeba szukać nowych form. Najlepszą jednak nadal jest praca.

W woj. lubelskim więzienia wprowadzają nowe, innowacyjne projekty, dzięki którym osadzeni próbują odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. Więźniowie czytają bajki dla dzieci, pracują społecznie m.in. sprzątają miasta, opiekują się seniorami, piszą wiersze i występują na scenie.

W Lubelskiem w zakładach karnych osadzonych jest ponad 3,8 tys. osób. Ponad połowa z nich ma pracę. To najwyższy w kraju wskaźnik zatrudnienia wśród więźniów.