Zarejestrowana 20 lat temu, do dziś jest ogromną pomocą dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną i ich rodziców. Dziś jubileusz Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych "Tacy Sami".

Pomaga kształcić, rehabilitować dzieci i młodzież. Od lat otacza wsparciem całe rodziny. Fundacja wielokrotnie prowadziła różnego rodzaju akcje charytatywne: "Poradnia na kółkach", czy "Szkółka niedzielna", które miały na celu nie tylko pomoc ale przede wszystkim podnieść świadomość społeczeństwa.

Fundacja "Tacy Sami" prowadzi Ośrodek Terapeutyczny, który ma status specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. Obecnie ma 19. podopiecznych.