Gmina Niedrzwica Duża będzie miała Dzień Organizacji Pozarządowych. Chcą tego zarówno radni, jak i mieszkańcy, którzy doceniają pracę społeczników na swoim terenie. Za swoją działalność fundacje i stowarzyszenia zostały wyróżnione podczas sesji rady gminy. Szczególne słowa uznania trafiły do Elżbiety Karczyńskiej-Mierzyńskiej.

Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska. Nauczycielka historii, regionalistka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej. Dzieje i wydarzenia w swojej gminie opisywała m.in. w gazetce Niedrzwiczak. Społecznik z krwi i kości. Za swoje zasługi Elżbieta Karczyńska-Mierzyńska odebrała z rąk wicewojewody Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP oraz dyplom wraz z medalem wojewody lubelskiego.

Dyplomy otrzymali też przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych z terenu gminy: to fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne.

Podczas sesji rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru ustanowienia dnia organizacji pozarządowych. Konkretną datę mają zaproponować same stowarzyszenia, potem w tej sprawie zagłosują radni.