Ponad 55 kilometrów dróg o wysokim standardzie - o tyle powiększy się siatka drogowa na Zamojszczyźnie. Koszty w połowie będą pokryte z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wojewoda lubelski wręczył dziś przedstawicielom 16 samorządów promesy wsparcia inwestycji drogowych.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozwala samorządowcom ubiegać się o 50-procentowe dofinansowanie do budowy lub modernizacji dróg. Pozostałą część należy zabezpieczyć w samorządowym budżecie.

Przyznane na Zamojszczyźnie promesy opiewają na blisko 23,5 miliona złotych. Większość przetargów zostało już rozstrzygniętych. Dzięki temu wiele dróg przejdzie kompleksowy remont.

Wnioski samorządów o dofinansowanie musiały spełniać szczegółowe kryteria. Wsparcie otrzymały te najwyżej punktowane. W tym roku na gminne i powiatowe drogi w całym województwie wstępnie przeznaczono ponad 80 milionów złotych. Dzięki temu zostanie dofinansowany remont co najmniej 122 kilometrów tras.