Dla nich to będzie pierwsza wizyta w kraju przodków. W Wielką Sobotę nasi rodacy z dalekiej Syberii, Kazachstanu, Ukrainy i Litwy przyjadą do Polski, do Lublina, aby tu spędzić Święta Wielkanocne. Jednak brakuje rodzin, które zechcą ich przyjąć do siebie na święta. Stąd apel o pomoc.

Do ich przyjazdu zostało około dwóch tygodni, ale wciąż brakuje rodzin, które zechcą przyjąć ich na święta. Jedną z osób, które w tym roku otworzą swój dom i serce dla naszych rodaków jest Antoni Piotrowski. Sam jest Kresowiakiem. Urodził się na terenie dzisiejszej Ukrainy, dlatego i w tym roku będzie ich gościł. Przyjmie ich pod swój dach już po raz czwarty.

Akcję "Wielkanoc w Polsce" od 19. lat organizuje Stowarzyszenie "Wspólne Korzenie". To z nim może się kontaktować każdy, kto chce pomóc. Rodacy ze Wschodu spędzą w naszym kraju kilkanaście dni. Święta w domach u polskich rodzin, potem odwiedzą m.in. Kraków, Częstochowę i Warszawę.