Gośćmi programu są: dr hab. Sabina Bober - Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej; KUL oraz Zbigniew Wojciechowski - prezes Stowarzyszenia "Wspólne Korzenie".