Wzmocnienie współpracy parlamentarnej w Unii Europejskiej było głównym tematem obrad przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnikom spotkania w Budapeszcie udało się podpisać wspólną deklarację. Szczyt podsumował dziś senator RP Andrzej Stanisławek, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Senator Andrzej Stanisławek poinformował o najważniejszych tematach, którymi podczas obrad zajmowały się poszczególne komisje. I tak: komisja ds. gospodarki rozmawiała m.in. o pracownikach delegowanych i polityce spójności Unii Europejskiej. Komisja rolnictwa zajęła się kwestią podwójnych standardów jakości wyrobów spożywczych - zdarza się, że skład produktów sprzedawanych np. do Polski różni się od tych oferowanych do innych państw w Europie.

Szefowie parlamentów zwrócili uwagę na problemy demograficzne, rozmawiali też m.in. o pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii czyli tzw. pakiecie zimowym.