Wracamy do sprawy budowy Lubelskiego Centrum Senioralnego. Kilka dni temu mówiliśmy o tym projekcie seniorów w Panoramie Lubelskiej. Urząd Miasta poinformował, że do ratusza nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. Seniorzy są zaskoczeni i chcą od urzędników wyjaśnień.

Chodzi o te słowa rzecznik prezydenta Lublina, dotyczące planów budowy Centrum Senioralnego. Zdaniem seniorów nieprawdziwe.

Wniosek jest, podkreślają inicjatorzy inwestycji i wpłynął do ratusza 5 lutego. Jak dodają budowę centrum traktują bardzo poważnie, dlatego są zdziwieni stanowiskiem ratusza.

W oświadczeniu przekazanym przez Urząd Miasta czytamy m.in:
Omyłkowo została przeze mnie przekazana informacja, że do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin nie wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na wspomnianym terenie. Tymczasem taki wniosek został złożony w styczniu i lutym 2018 r., dodatkowo wnioskodawcy złożyli wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin.

Pozostaje jeszcze sprawa własności działki przy ulicy Wojciechowskiej, gdzie mogłoby powstać Centrum Senioralne. W ubiegłym roku zakończyła tu działalność amerykańska firma farmaceutyczna.

Do rozpoczęcia inwestycji jest jednak długa droga. Skarb Państwa musiałby przejąć od Amerykanów opuszczony teren i przygotować go do inwestycji. Nie wiadomo, czy będzie to możliwe.