W Łaziskach obchodzono dziś 110 rocznicę urodzin Jerzego Iłłakowicza i setną rocznicę urodzin jego brata - Witolda. Obaj byli żołnierzami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Major Jerzy Iłłakowicz został dziś pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Major Jerzy Iłłakowicz ps. Zawisza przed wojna był działaczem ONR. Po niemieckiej agresji na Polskę zajął się organizowaniem i kierowaniem resortem finansów w konspiracji. Tę role pełnił także w Narodowych Siłach Zbrojnych. Za zasługi dla Ojczyzny i służbę przy V Korpusie Armii Amerykańskiej został dziś uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W armii amerykańskiej pełnił funkcję oficera łącznikowego do zadań specjalnych. Ppor. Witold Iłłakowicz Doliwa - brat Jerzego walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Był więziony na zamku lubelskim, brał udział w postwaniu warszawskim co okupił zdrowiem. O swoich zasługach nie mówił w domu. Zdaniem historyków - mimo róznic - bracia Iłłakowiczowie dają przykład służby ojczyźnie . Z okazji rocznic urodzin - w kaplicy w Łaziskach - odsłonięto tablice, upamiętniające służbę dla Ojczyzny braci Iłłakowiczów.