28 lutego 2018 r., Matczyn

KONFERENCJA
28.02.2018, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Matczyn

W POSZUKIWANIU SIEBIE - Arteterapia jako narzędzie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – Przywitanie gości. Wprowadzenie do konferencji – Urszula Zielińska, Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; dr Katarzyna Zielińska- Król, realizator projektu
11.10 - Otwarcie konferencji - Aneta Łońska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
11.20 – Alternatywne metody rehabilitacji w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Kompensacja i pobudzanie uśpionych aktywności – ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
11.35 - Arteterapia w pracy socjalnej z osobami chorymi psychicznie na Słowacji - dr Michaela Šuľová, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice
11.55 - ADHD i terapia u młodszych dzieci w wieku szkolnym – mgr Soňa Vancáková, Občianske združenie Maják nádeje, Koszyce, Słowacja
12.15 – W poszukiwaniu siebie – znaczenie arteterapii w procesie uspołecznienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawienie wyników badań – dr Katarzyna Zielińska-Król, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL