Radni PO wycofują swój projekt uchwały o parku na górkach Czechowskich z jutrzejszej rady miasta, bo budzi zbyt wiele kontrowersji. Poinformowali dzisiaj. I jak dodają zrobili to też z powodu drugiego wyłożenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina,które ma pozwolić na wypracowanie kompromisu w sprawie między innymi ewentualnej zabudowy Górek Czechowskich.

W marcu mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje uwagi do dokumentu planistycznego, a tym samym mieć wpływ na inwestycje w mieście. Radni PO poinformowali dziś, o projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Lublinie Karty Mieszkańca. Złożą go jutro na sesji.

Zakłada on, że posiadacze elektronicznego biletu miejskiej komunikacji mogliby nim zapłacić za parkowanie w mieście, wypożyczyć rower lub połączyć go z kartą turysty. Teraz Zarząd Transportu Miejskiego pracuje nad nową techniczną , formułą biletu i od kwestii technicznych ma zależeć jakie usługi czy zniżki będzie mogła oferować Karta Mieszkańca.