Rozpoczęła się budowa Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej. To będzie pierwszy taki ośrodek w Polsce. Pomoże i dzieciom i dorosłym. Na początek powstanie Ośrodek Terapii i Diagnostyki z przedszkolem dla dzieci z autyzmem. Jest bardzo potrzebny, bo według najnowszych danych jedna osoba na 68 ma zaburzenia związane z autyzmem, a 20 lat temu było to kilka osób na 10 tys.

Marzenia się spełniają – mówią podopieczni Stowarzyszenia Wspólny Świat z Białej Podlaskiej - rodzice, którzy znajdą tu kompleksową pomoc dla swoich dzieci. Stowarzyszenie o rozbudowę bazy lokalowej starało się od lat, bo podopiecznych wciąż przybywa, a miejsc gdzie można by prowadzić terapię zaczyna brakować.

Prace ziemne pod budowę nowego centrum już ruszyły. Były możliwe m.in. dzięki wsparciu z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego. Ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole dla dzieci z autyzmem to pierwszy etap prac związanych z budową Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.

Budowa ośrodka terapii i diagnostyki oraz przedszkola dla dzieci z autyzmem ma się zakończyć jesienią tego roku. Ostatnim etapem prac związanych z budową pierwszego i jedynego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem mają być mieszkania treningowe, a docelowo dom stałego pobytu dla osób dorosłych.