Gościem jest prof.dr hab. Jacek Wroński - kier. Oddziału Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kard.S.Wyszyńskiego w Lublinie.