To kolejny krok w stronę poprawy konkurencyjności na rynku - mówi prezes Grupy Azoty Wojciciech Wardacki. W Puławach powstanie Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro. To efekt podpisanej umowy o współdziałaniu pomiędzy spółkami Grupy Azoty z Tarnowa, Polic, Kędzierzyna i właśnie Puław.

Umowa podpisana przez przedstawicieli spółek należących do Grupy Azoty ma jeszcze bardziej je zintegrować. Powstanie w Puławach Departamentu Korporacyjnego Segmentu Handlu Agro ma spowodować lepszą organizację sprzedaży w całej Grupie. Ujednolici umowy, uporządkuje kwestie transportowe i całą logistykę.

Większość dyrektorów departamentu ma wywodzić się z Puław. To kolejny krok w stronę konsolidacji spółki. Prezes Grupy Azoty zapewnia, że każdy podmiot działający w tej strukturze zachowuje kontrolę, prawo do otrzymywania przychodów, marż ze sprzedaży produktów.

Od kilku miesięcy w Puławach trwa pogotowie strajkowe. Związkowcy obawiają się, że wprowadzane zmiany wydłużą proces decyzyjny i zmniejszą zyski całej Grupy. Prezes Grupy Azoty zapewnia, że pracownicy z Puław na integracji i zawartej umowie nie stracą.

Przed kilkoma tygodniami Grupa Azoty podpisała umowę na pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 145 mln euro. Część trafi do Puław. Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.