Zagrożone likwidacją schronisko w Krzesimowie nadal potrzebuje pomocy przy wyadoptowywaniu tamtejszych psów. Ich sytuacja bytowa jest zła, warunki pobytu nie poprawiają się, jednak widmo jego likwidacji w tym roku oddaliło się.

Mimo szerokiej akcji informacyjnej, na adopcję czeka jeszcze ponad 150 psów, a sytuacja schroniska i przebywających w nim zwierząt jest trudna. Schronisko znajduje się na terenie Nadleśnictwa Świdnik. Warunkiem przedłużenia umowy najmu terenu dla potrzeb schroniska w Krzesimowie jest uprzątnięcie terenu. Prace mają objąć m.in. usunięcie płyt betonowych, wyburzenie pozostałości po starych kojcach oraz likwidację wysypiska śmieci.

Na to, by znaleźć dom dla przebywających w schronisku zwierząt ich opiekunowie mają rok.