W dorobku pisarskim ma trzydzieści kilka książek i ponad trzysta tekstów opublikowanych w różnego rodzaju czasopismach. Publikacje Bohdana Królikowskiego prezentowane są na wystawie w bibliotece KUL.

Bohdan Królikowski urodził się 3 lutego 1934 roku w Wilnie. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany jest poprzez studia i pracę zawodową. Zadebiutował w prasie w 1956 roku jako krytyk literacki.

Wyróżnia go patriotyzm, który uderza z jego twórczości mówi Józef Krzyżanowski, wieloletni przyjaciel Bohdana Królikowskiego.