Kilkadziesiąt zespołów kolędniczych,chórów i zespołów folklorystycznych z Polski i zagranicy przyjechało do Terespola by wziąć udział w 23 Miedzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodnioslowiańskich. Tu nie chodzi o wybór najlepszego zespołu, a o kultywowawanie tradycji bożonarodzeniowych charakterystycznych dla tej części Europy.

To festiwal, który co roku przyciąga gości z najdalszych zakątków kraju - miłośników tradycji bożonarodzeniowych, kolęd i obrzędów charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskiej. To impreza kulturalna, ale też religijna.

W tym roku do Terespola przyjechało 27 zespołów z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi. To chóry, grupy kolędnicze i zespoły folklorystyczne. Z czterech prezentacji dwie wykonywane są w tradycji kościoła wschodniego. Festiwal cieszy radością świąt, barwą śpiewu i bogactwem tradycji. Co roku do Terespola przyjeżdżają nowe zespoły, jest też reprezentacja gospodarzy.

Festiwal imponuje różnorodnością co w tym przypadku może być zaskakujące. Ale spiew, przeplatany jest utworami instrumentalnymi i obrzędami. Na scenie starszym wykonawcom towarzszą dieci i młodzież. Spotkanie ma więc walor wielopokoleniowy.

Festiwal to także okazja do wymiany doświadczeń i integracji środowisk twórczych. Jego program wzbogaciły wystawy, prezentacje i pokazy filmów opowiadających o bogactwie wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego Podlasia.