Rozpoczęły się obchody 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego - największego zbrojnego wystąpienia Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Lubelszczyźnie o powstańcach pamiętali mieszkańcy, między innymi Zwierzyńca - w pobliżu tego miasta była jedna z największych bitew. W Muzeum Wsi Lubelskiej inscenizacja historyczna przypomniała o tym, jak i czym walczyli powstańcy. Uroczystości były też w gminie Milejów.

Uroczyste obchody zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Milejowa, które w ubiegłym roku odnowiło mogiłę. Otrzymało na ten cel pieniądze z budżetu państwa. Podczas uroczystości wystawiono wartę honorową, odegrano hymn państwowy, złożono wieńce, również na miejscowym cmentarzu, gdzie pochowane są szczątki powstańców.

Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ponad 1200 bitew i potyczek, a przez oddziały powstańcze przewinęło się ponad 200 tys ludzi. Lubelszczyzna w czasie trwania powstania była jednym z jego najaktywniejszych rejonów.

W Muzeum Wsi Lubelskiej można było obejrzeć inscenizacje, a każdy mógł zostać zwerbowany do powstańczego oddziału i przyjrzeć się powstańczemu rzemiosłu od lania kul przez kucie kos do musztry. Taka "żywa lekcja historii" jak się okazuje przemawia również do wrażliwości odbiorcy.

Powstanie Styczniowe trwało do jesieni 1864 roku. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się klęską.