Bez nich trudno sobie wyobrazić codzienne wsparcie Caritas. Najlepsi wolontariusze szkolnych kół tej organizacji zostali wyróżnieni i nagrodzeni. V Gala Wolontariusza Caritas Archidiecezji Lubelskiej była m.in. okazją do podziękowania za ich zaangażowanie w Wigilię Miłosierdzia.

Wyróżnienia i zwyciężczynie. Joanna Olucha z Sawina oraz Martyna Daszuk i Dominika Odrzywolska z Chełma to Wolontariuszki Roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Wolontariusze Caritas, zarówno w ramach szkolnych kół jak i w centrali organizacji pomagają dzieciom, osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym; pozyskują fundusze i przygotowują różne wydarzenia.

Angażują się nie tylko w duże kampanie społeczne, takie jak Prezenty z Nieba, Biegi Caritas czy organizowaną po raz pierwszy Wigilię Miłosierdzia. Są też blisko spraw i problemów swoich rodzin i środowiska lokalnego.

Gala była okazją do podziękowań uczniom za ich czas, zaangażowanie i serce dla innych. Rozstrzygnięto też konkurs „Mam tę moc” – I miejsce przypadło uczniom z koła w Końskowoli. Obecnie w archidiecezji lubelskiej działa 81 Szkolnych Kół Caritas.