To już praktycznie pewne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzyma z budżetu państwa 30 milionów złotych na rozbudowę kampusu uczelni między ulicą Pagi, a aleją Kraśnicką. Teraz są tam gęste zarośla, a mają być nowe siedziby Wydziału Politologii i Instytutu Psychologii.

Autopoprawka do budżetu, którą zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości to coś, na co UMCS czekał od dawna. To początek wieloletniego programu inwestycyjnego dla największej uczelni w regionie.

W grudniu ubiegłego roku uczelnia podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na sprzedaż pałacu Lubomirskich, czyli Wydziału Politologii. W tych murach powstanie Muzeum Kresów.

Ta transakcja, wyceniana na blisko 11 mln zł wiąże się z konieczną przeprowadzką politologii w to miejsce. Dziś mówi się o nim potocznie Kambodża. Za 2,5 roku ma być nowoczesnym kampusem. Uczelnia całą inwestycję określa mianem realizacji idei uczelni kompletnej.

UMCS dalej szuka kupca zainteresowanego Instytutem Psychologii. Wartość gmachu to ponad 7,5 mln zł. Wsparcie budżetowe ze strony rządu otrzyma też Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wstępny koszt budowy całego kampusu zachodniego UMCS może sięgnąć nawet 80 mln zł.