Niektórzy mówią na nią lubelski Nobel. Już po raz 17 Lubelskie Towarzystwo Naukowe wręczyło Nagrodę imienia profesora Edmunda Prosta, przyznawaną za najlepszą publikację naukową, wydaną w poprzednim roku akademickim. Tym razem Towarzystwo wyjątkowo postanowiło uhonorować tą nagrodą dwóch autorów - Arkadiusza Berezę z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Sławomira Juścińskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Pierwszą nagrodzoną pozycją jest historia 100-lecia działalności Sądu Najwyższego z perspektywy 650 sędziów i prokuratorów orzekających w tej instytucji na przestrzeni lat. Tworzenie tej unikalnej pozycji zajęło 4 lat.

Drugą uhonorowaną publikacją jest Logistyka transportu ładunków nienormatywnych. Rzecz do tej pory nieopisana z perspektywy naukowca a traktująca o prawnych i technicznych możliwościach przewozu przez polskie drogi ciężkich ładunków. Łącznie do tegorocznej edycji nagrody było nominowanych 7 publikacji naukowych. Oceniający przyznają że poziom był wyjątkowo wysoki ale Lubelskiej Nagrodzie Naukowej do Nobla jednak trochę daleko.

Lubelska Nagroda Naukowa przyznawana jest od 2000. Kandydatów zgłaszają rady wydziałów, a wyłaniają rektorzy lubelskich uczelni. Od 2008 r. nosi ona imię zmarłego prezesa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, prof. Edmunda Prosta.