Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na nową Pracownie Tomografii Komputerowej i Rentgenowskiej. Otwarcie punktu to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pacjentów.

W szpitalu działał dotychczas Dział Diagnostyki Obrazowej, gdzie były wykonywane badania tomografii komputerowej i RTG. - Uruchomienie drugiej pracowni to odpowiedź na potrzeby pacjentów - mówi dyrektor szpitala Dariusz Oleński.

W szpitalu jest m.in. kupiony za blisko 1 mln zł nowoczesny aparat RTG, który pozwala kontrolować proces wprowadzania elektrod do serca. Zakupiony został w 2017 roku z pieniędzy województwa lubelskiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie jednym największym centrum diagnostyczno-leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Korzysta z niego około 380 tys. pacjentów.