Lubelskie Towarzystwo Retro Cyklistów to grupa pasjonatów zabytkowych rowerów. Gromadzą związane z nimi informacje, zdjęcia, trofea, dokumenty oraz same rowery. Swoimi działaniami odkrywają zapomniany świat cyklistów naszego miasta oraz regionu. Sama nazwa nawiązuje do pierwszego klubu cyklistów w Lublinie zawiązanego w 1893 r.

Marzeniem Lubelskiego Towarzystwa Retro Cyklistów jest utworzenie w Lublinie muzeum poświęconego polskim rowerom, gdzie znajdą się m.in. takie eksponaty jak rower wyprodukowany w działającej w okresie międzywojennym Lubelskiej Fabryce Rowerów inż. Władysława Świąteckiego.