Blisko 100 mln złotych trafi do 54 szpitali w województwie lubelskim. To pieniądze z budżetu państwa za szpitalne nadwykonania z lat 2008-2017. Dyrekcja lubelskiego oddziału NFZ zapewnia, że środki przekaże na konta szpitali jeszcze w tym roku. To rekordowa kwota, która wielu jednostkom pozwoli odzyskać płynność finansową i dokonać uzupełnienia sprzętu medycznego.

SPSK Nr 4 w Lublinie za nadwykonania z lat 2008-2016 i pierwsze 9 miesięcy tego roku otrzyma ponad 21 milionów złotych. To potężny zastrzyk gotówki, którego nie spodziewaliśmy się - mówi dyrektor szpitala. Po raz pierwszy od 10 lat udało się odzyskać większość pieniędzy za szpitalne nadwykonania. W przypadku szpitala lubelskiego to ponad 70 proc. należnej mu kwoty.

Na wypłatę nadwykonań w skali całego kraju ministerstwo zarezerwowało 1 mld 800 mln zł. Na dodatkowych pieniądzach w służbie zdrowia skorzystają nie tylko szpitale.

Szpital Wojewódzki w Białej Podlaskiej dostanie niemal 23 mln zł na mocy ugody sądowej, natomiast na mocy ugód pozasądowych po 10 mln zł: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy al. Kraśnickiej w Lublinie i Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu. Pieniądze na konta placówek mają wpłynąć jeszcze w tym roku.