Ulgi dla nowych przedsiębiorców, rola spółek Skarbu Państwa w planie zrównoważonego rozwoju Polski i poszukiwania kierunków innowacyjności. Takim tematom są poświęcone Puławskie Dni Innowacji z udziałem praktyków, ekspertów i przedstawicieli rządu.

Puławski Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Opracowano tu m.in. technologię produkcji bidegradowalnej folii. Teraz trwają tu pracę nad inteligentnym nawozem.Sprzedaż tego patentu może przynieść instytutowi kilkadziesiąt milionów złotych. Roczny budżet instytucji to od 50 do 90 milionów złotych.

Pomysłów nie brakuje. W 2016 roku polskim wynalazcom przyznano 180 europejskich patentów, czyli o prawie 20% więcej niż rok wcześniej.

Wsparciem dla rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym innowacyjności ma być 5 ustaw, tworzących Konstytucję Biznesu. Przedsiębiorca będzie miał większą swobodę działania. W relacjach z organami administracji wystarczy telefon, mail, a nawet sms. Nowi przedsiębiorcy skorzystają też z półrocznego zwolnienia z płacenia składek.

Przedstawiciele Grupy Azoty ze zmianą na stanowisku Premiera wiążą zmianę roli Spółek Skarbu Państwa.

Cztery ustawy tworzące Konstytucję Biznesu mają obowiązywać od 1 marca 2018 roku. Miesiąc później powinno wejść w życie półroczne zwolnienie z opłacania składek. Dni Innowacji w Puławach potrwają do jutra.