O relacjach w Grupie Wyszehradzkiej młodzi naukowcy dyskutowali w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Całodniową konferencję zwieńczyła dyskusja ekspercka poświęcona stosunkom polsko-słowackim, w której wziął udział między innymi zastępca ambasadora Słowacji w Polsce.

W dyskusji eksperckiej wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i specjaliści w zakresie stosunków międzynarodowych.

Dużo miejsca poświęcono relacjom polsko-słowackim. Zaś w trakcie sesji dyskutowano o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej i możliwościach dalszej integracji państw członkowskich. Wspominano również o roli Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej.

Organizatorem spotkania był Ośrodek Debaty Międzynarodowej.