Jej cel to rozwiązywanie konfliktów na linii pracodawca-pracownicy. Zajmuje się upadłościami zakładów pracy i trudnościami w finansowaniu placówek medycznych. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obchodzi 15-lecie działalności. Jubileusz jest okazją do podsumowania efektów dotychczasowej działalności.

Kiedyś była komisją, od niespełna dwóch lat jest Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego. Rola jest jednak od początku ta sama - gaszenie konfliktów i wypracowywanie rozwiązań. Rozwiązań - zdaniem jej członków - najistotniejszych dla gospodarki po transformacji ustrojowej.

Członkowie tego gremium zajmowali się m.in. tematem likwidacji lubelskiej cukrowni czy sytuacją szpitali w regionie. Wielokrotnie wnioski, które ustalili na posiedzeniu w Lublinie, kierowali do rządu i niejednokrotnie te apele przyniosły pożądany efekt.

Rada dba także o rozwój regionu i opiniuje najważniejsze dokumenty m.in. strategię województwa. Ma ułatwić dialog pomiędzy samorządowcami, których reprezentuje marszałek a rządem, którego przedstawicielem jest wojewoda.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spotyka się, zgodnie z ustawą, minimum cztery razy w roku. W praktyce zbiera się nieco częściej - w zależności od sytuacji w regionie i potrzeb. Lubelska rada liczy 30 osób, kolejne 120 zasiada w jej zespołach.