Rolnicy z Lubelszczyzny będą mogli korzystać z kolejnej transzy środków na rozwój gospodarstw. To pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będą przeznaczone m.in. na tak popularne programy jak "modernizacja gospodarstw", "młody rolnik", czy "rozwój usług rolniczych".

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest realizowany dwutorowo. Przede wszystkim chodzi o infrastrukturę, czyli nowe drogi, budowę kanalizacji, agroturystykę, czy scalanie gruntów.

Druga część pomocy z programu trafia na działalność rolniczą. Te środki rozdziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizowany do 2020 roku i tu dobra wiadomość: są pieniądze na różne formy wsparcia rolników.

Komisja Europejska ma już projekty następnej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim kierunku ta polityka będzie realizowana.