Zdobywają olimpijskie medale, malują, zakładają firmy i fundacje. Osoby niepełnosprawne chcą i starają się normalnie żyć, choć potrzebują też wsparcia - mówili o tym na V Lubelskich Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Obrazy, świąteczne upominki, kartki. Swoje prace prezentowały osoby z różną niepełnosprawnością, z ośrodków wsparcia, czy terapii zajęciowej. Kiermasz prac towarzyszył Lubelskim Targom Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które przełamywały dziś stereotypy na swój temat. Bo chcą pracować, uczyć się, studiować, uprawiać sport i pracować.

Choć jak pokazywały targi aktywności, pracodawcy coraz częściej chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Dziś były oferty pracy nie tylko w ochronie czy sprzątaniu. Targom towarzyszyła debata: 700 lat miasta i 5 lat konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Lublinie.

Programy zatrudnieniowe prezentował m.in. PFRON - dofinansowanie mogą otrzymać m.in. przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.