W szkołach w całym kraju, w tym w czterech w Lublinie, bito dzisiaj rekord Guinessa w programowaniu. Przez 45 minut uczniowie rozwiązywali przygotowane wcześniej zadania. Wszystko po to, aby zachęcić młodych ludzi do nauki tego przedmiotu.