Wypowiadają klauzulę opt-out, chcą pracować 48 godzin tygodniowo. Lekarze w całej Polsce korzystając z przysługującego im prawa, dostosowują czas pracy do - jak twierdzą - obowiązujących norm. Tylko w szpitalu wojewódzkim w Lublinie takich wypowiedzeń złożono już około 80; 9 trafiło na biurko dyrektora chełmskiego szpitala.

Przepracowani i nadmiernie zmęczeni lekarze są zagrożeniem dla siebie i pacjentów - podkreślają wypowiadający klauzulę opt-out. Na zmniejszenie liczby godzin pracy pozwala prawo, jednak skorzystać z niego mogą tylko lekarze dyżurujący w szpitalach i zatrudnieni na umowę o pracę. Nie dotyczy to zatrudnionych na kontraktach i na umowach cywilno-prawnych.

Klauzula opt-out w polskich szpitalach wprowadzona była na mocy przepisów unijnych jako rozwiązanie tymczasowe. Trudno dokładnie określić ilu lekarzy w województwie lubelskim wypowiedziało klauzulę, gdyż część zrobiła to już wcześniej, a niektórzy nie są nią objęci. Sytuację monitorują w Polsce wojewodowie. Lekarze liczą, że wypowiedzenie umów opt-out zmusi niejako do zatrudniania większej liczby lekarzy w szpitalach.