Goście: Zbigniew Wojciechowski - jeden z założycieli lubelskiego oddziału Związku Piłsudczyków i inicjator budowy pomnika marszałka oraz dr Robert Derewenda - historyk KUL. Gościem II części programu jest ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.