Najstarsze muzyczne świadectwa kultury tradycyjnej z różnych regionów Europym są prezentowane są w Lublinie podczas międzynarodowego festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” . Festiwal rozpoczął się dzisiaj i potrwa do niedzieli.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1999 roku. Pieśni, których korzenie nierzadko sięgają czasów przedchrześcijańskich, wykonują zarówno wiekowi strażnicy tradycji ludowej, jak i młodzi artyści, którzy podjęli trud rekonstrukcji dawnych technik śpiewania i ocalenia ginących pieśni.

Festiwalowi towarzyszy nauka tradycyjnych tańców z różnych regionów Europy, a także wystawy, dyskusje i wykłady.