Mieszkańcy Doliny Świeciechowskiej mogą czuć się bezpieczni. Kończy się remont wałów przeciwpowodziowych na tym odcinku. To jednocześnie będzie koniec remontów większości wałów przeciwpowodziowych na Wiśle w województwie lubelskim.

Ten ponad 4-kilometrowy odcinek kończy modernizację wału wiślanego w Dolinie Świeciechowskiej. Szczególnie ważnej inwestycji, bo chroniącej tereny, które zostały zalane podczas powodzi w 2010 roku.

W trzech miejscowościach, które zabezpieczają wały mieszka ponad 1000 osób. Pierwszy etap budowy rozpoczął się w 2015 roku. Teraz dobiegają końca trzeci i czwarty, rozpoczęte w czerwcu i wrześniu tego roku. Ważnym elementem jest droga, która biegnie wzdłuż wałów. Wcześniej, w razie zagrożenia dojazd do newralgicznych miejsc był utrudniony. Teraz będzie inaczej.

Inwestycja kosztowała blisko 14 mln złotych. Zbliża Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie do zamknięcia wszystkich prac remontowych na wałach, na lubelskim odcinku Wisły. Prace w Dolinie Świeciechowskiej zakończą się 15 grudnia.