Przedsiębiorczy bialczanie zawiązali porozumienie Towarzystwo Biznesowe Bialskie, dzięki któremu będą się wzajemnie wspierać w zdobywaniu kontaktów biznesowych i w promocji. Podobne towarzystwa działają już w trzynastu miastach Polski.

Towarzystwa Biznesowe mają jeden podstawowy cel: łączyć przedsiębiorców różnych branż. W Białej Podlaskiej będą spotykać się raz w tygodniu, aby wymienić się doświadczeniami, kontaktami, przeprowadzić wspólne szkolenia. To sposób, który sprawdził się już między innymi w Warszawie czy Lublinie.

W Polsce działa trzynaście towarzystw, które zorganizowały osiemnaście grup, w których przedsiębiorcy biorą czynny udział. W sumie jest ich czterystu.

W spotkaniu zorganizowanym w Pałacu Cieleśnica wzięło udział czterdziestu przedsiębiorców z województw lubelskiego i mazowieckiego.