Radni Miejscy Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu chcą tańszych biletów komunikacji miejskiej. Ich zdaniem MZK na to stać, a sam prezydent Andrzej Wnuk obiecywał obniżkę jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Radni złożą w tej sprawie ponownie projekt uchwały, który nie był dopuszczony do porządku obrad na ostatniej sesji rady miasta.

Projekt uchwały zakłada między innymi obniżki cen biletów jednorazowych i czasowych oraz rozszerzenie darmowych przejazdów dla osób powyżej 60. roku życia. Radni Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się także do rezolucji Parlamentu Europejskiego, która wzywa polski rząd do potępienia Marszu Niepodległości. Chcą aby na najbliższej sesji poprzez uchwałę rada miasta wyraziła swój sprzeciw.