Już można wybierać rodziny, które dostaną Szlachetną Paczkę. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w akcji, sam wybiera rodzinę, którą chce wesprzeć, a wolontariusze sprawdzają komu trzeba, należy i można pomóc w wyjściu z biedy.

Do akcji Szlachetna Paczka włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. To pomoc dla tych, którzy podejmują walkę z trudnościami i chcą zmienić swoje życie. Idea akcji jest prosta. Połączyć tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy mogą pomóc.

Wolontariusze sami szukają rodzin w trudnej sytuacji, a one określają swoje potrzeby. To na podstawie spotkań z rodzinami wolontariusze przygotują opisy ich historii, które trafiają do bazy szlachetnapaczka.pl. To z niej darczyńcy mogą wybrać tych, którym chcą pomóc. Najczęściej prośby są zwyczajne: o lodówkę, łóżko, żywność.

Paczkę może zrobić także grupa przyjaciół, znajomych z pracy, klasy w szkole, sąsiedzi. Finał Szlachetnej Paczki, czyli tzw. weekend cudów, odbędzie się w dniach 9-10 grudnia. To wtedy darczyńcy dostarczają do magazynów paczki, które są przekazywane rodzinom.