Dyrektor zamojskiego Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" Andrzej Bubeła został nominowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego do 11-osobowej rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jego kadencja potrwa do 2020 roku.

Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz prowadzi działalność kontrolną nad jego pracami. Między innymi analizuje sprawozdania finansowe. Andrzej Bubeła od 25 lat pracuje w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu ogólnopolskich przeglądów i festiwali w Zamościu. Od kilku lat pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Kin Polskich.