Od lat obie służby współpracują, a dziś ich zwierzchnicy podpisali porozumienie, precyzyjnie określające warunki współdziałania.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Białej Podlaskiej czuwają między innymi 54 kamery alarmowe i 24 kamery monitoringu. Korzystają z nich także policjanci. Na podstawie zapisów z miejskich kamer obie służby podjęły od lutego ponad 1200 interwencji. Sieć monitoringu stale się rozwija. Wspólne korzystanie z miejskiego monitoringu to tylko jeden z przykładów współpracy strażników i policjantów miejskich w Białej Podlaskiej. Zawarte między nimi porozumienie precyzuje jej zakres.

Większość zapisów to usankcjonowanie dotychczasowych praktyk, na przykład wspólnych patroli. Władze miasta zapewniają, że starają się wspierać policję, między innymi dotując zakupy najpotrzebniejszego wyposażenia. Starają się także rozwijać straż miejską tak, by była równorzędnym partnerem policji.

Porozumienie zakłada także współdziałanie w zakresie edukacji i profilaktyki oraz wspólne ćwiczenia.